Droga Poznania Buddy jest dobra.

 

Komentarz? Dalsze rozważania na ten temat?  Pozostawiam każdemu, a ja pokuszę się tylko o jedną uwagę: Pisząc o Drodze Poznania Buddy, nie mam na myśli tylko Buddy, ale każdą naukę i osobiste, wewnętrzne przekonania dotyczące tego, w CO lub KOGO wierzymy. W „CO”- ponieważ dużo osób cały czas swoją wiarę opiera na zewnętrznych religijnych instytucjach i rytuałach a nie Duchu Żywym, a w „KOGO”, ponieważ spora część szukając Boga zawierza innym ludzkim duchowym nauczycielom,  księżom, pastorom itp. lub zniechęcona niedoskonałym postępowaniem tychże, skupiła się tylko w sobie przez co z siebie czynią bogów…