POWIELANIE OPINII A PRAWDA.

POWIELANIE OPINII  A  PRAWDA.

Obiecałem, że jeżeli spotkam się z błędnym przedstawianiem słów Biblii, to na tyle, na ile potrafię będę się starał prostować te nieścisłości. Dlatego widząc pewien wywiad, w którym niewłaściwie przedstawiono Biblijne wydarzenie, dostrzegłem przyczynę, dlaczego osoby o pięknych sercach i silnych charakterach tracą pragnienie poznania Jezusa oraz unikają zgłębiania Biblii. Jest to powielanie opinii (na wszelakie tematy) bez wysiłku weryfikowania u źródła czy są prawdziwe, oraz patrzenie na Jezusa przez pryzmat religii.

Omawiany wywiad:  https://youtu.be/pCpfuhnfl-4

Cieszę się natomiast, że w wywiadzie padło wyraźne stwierdzenie krytykujące podążanie za religiami opierającymi się na Starym Testamencie, a nie podążanie za naukami Jezusa w ogóle, gdyż rzeczywiście pomimo, ze Biblia jest całością oraz słowem Jedynego Boga, to należy wyraźnie rozgraniczyć Boże przykazania dla narodu wybranego ze ST, od przywileju doświadczania Miłości, które pozostawił w naszych sercach Pan Jezus:

Jr31:31 

 Oto nadchodzą dni, mówi PAN, 
kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze;
32Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, 
kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu.
 Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi PAN.

33Ale takie będzie przymierze, 
które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: 
Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. 
I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
34I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj PANA, bo wszyscy będą mnie znali, 
od najmniejszego aż do największego z nich, mówi PAN. 

 Przebaczę bowiem ich nieprawość, 
a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę.
35Tak mówi PAN, który daje słońce na światłość w dzień, 
prawa księżyca i gwiazd na światłość w nocy; 
który rozdziela morze tak, że huczą jego fale; 
PAN zastępów – to jego imię.

Nie mniej słowa ST zostały w tym wywiadzie przeinaczone więc czuję potrzebę by to sprostować, by zwrócić uwagę na mechanizm powielania niesprawdzonych opinii, a także by to, co zostało wypowiedziane nie zniechęcało kolejnych dusz do chęci poznania, oraz zbliżenia się do Boga przez Jezusa Chrystusa i nawiązania z Nim osobistej relacji (wolnej od religii).     

Gdzieś około ósmej minuty przeprowadzająca wywiad przytoczyła fragment historii biblijnej o Locie i jego córkach. Jednak to nie ojciec prokreował z córkami, tylko córki upoiły ojca by móc do niego się zbliżyć. (Dla tych co zapragną być bardziej wnikliwymi, będę przytaczał wersety z UBG. Jest to w Księdze Rodzaju. Od Rdz19:27)

Rdz19: 33Upoiły więc swego ojca winem tej nocy. I starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie spostrzegł ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. 34Nazajutrz starsza powiedziała do młodszej: Oto zeszłej nocy spałam ze swym ojcem, upójmy go winem także tej nocy, wtedy wejdź ty i połóż się z nim, a tak zachowamy potomstwo naszego ojca. 35Upoiły więc swego ojca winem także i tej nocy. Wtedy młodsza poszła i spała z nim, ale on nie spostrzegł ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. 36Tak obie córki Lota poczęły ze swego ojca. 37Gdy starsza urodziła syna, nadała mu imię Moab. On jest ojcem dzisiejszych Moabitów. 38Młodsza również urodziła syna i nadała mu imię Ben-Ammi. On jest ojcem synów dzisiejszych Ammonitów.

Czytając dalej ST dowiadujemy się, że te dwa plemiona, (Moabici i Ammonici) potem bardzo często występowały przeciw rodowi z którego miał pochodzić Jezus, tak jakby „ktoś” chciał uniemożliwić by już wtedy zapowiadany Chrystus mógł się narodzić. Być może dlatego w Księdze Powtórzonego Prawa 23:3 Bóg wyraźnie poleca Mojżeszowi:

3Nie wejdzie też Ammonita ani Moabita do zgromadzenia PANA; nawet ich dziesiąte pokolenie nie wejdzie do zgromadzenia PANA aż na wieki; 4Dlatego że nie wyszli do was z chlebem i wodą w czasie, gdy wyszliście z Egiptu i byliście w drodze, i ponieważ najęli za opłatę przeciw tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Mezopotamii, aby cię przeklinał.

A to, że Bóg potępia nie tylko kazirodztwo ale i wiele innych popularnych w czasach ST praktyk seksualnych (które mam wrażenie, że w obecnych czasach również wracają z coraz większym ogólnym przyzwoleniem) zawarł wyraźnie w swoim Słowie w Księdze Kapłańskiej Rozdział 18:6

 Ja jestem PAN. 6Nikt z was nie będzie zbliżał się do swojego krewnego, by odsłonić jego nagość. Ja jestem PAN.7Nie będziesz odsłaniał nagości swego ojca lub matki; ona jest twoją matką, nie odkryjesz jej nagości. 8Nie będziesz odsłaniał nagości żony twego ojca; to jest nagość twego ojca. 9Nie będziesz odsłaniał nagości córki twego ojca lub córki twojej matki, czy urodziła się w domu, czy poza domem – nie odkryjesz ich nagości. 10Nie będziesz odsłaniał nagości córki twego syna lub nagości córki twojej córki, bo są one twoją nagością. 11Nie będziesz odsłaniał nagości córki żony twego ojca, która się narodziła z twego ojca, bo ona jest twoją siostrą, nie odkryjesz jej nagości. 12Nie będziesz odsłaniał nagości siostry twego ojca, bo jest ona bliską krewną twego ojca. 13Nie będziesz odsłaniał nagości siostry twojej matki, bo ona jest bliską krewną twojej matki.14Nie będziesz odsłaniał nagości brata twego ojca, nie zbliżysz się do jego żony; ona jest twoją ciocią. 15Nie będziesz odsłaniał nagości twojej synowej; ona jest żoną twego syna, nie odkryjesz jej nagości. 16Nie będziesz odsłaniał nagości żony twego brata, bo to jest nagość twego brata. 17Nie będziesz odsłaniał nagości kobiety i jej córki; nie weźmiesz córki jej syna ani córki jej córki, aby odkryć jej nagość, bo są one jej bliskimi krewnymi. Jest to niegodziwość. 18Nie weźmiesz siostry twej żony, abyś jej nie trapił, odsłaniając jej nagość za jej życia. 19Nie zbliżaj się do kobiety, aby odsłaniać jej nagość w czasie jej odłączenia z powodu nieczystości. 20Nie będziesz obcował z żoną twego bliźniego, bo stałbyś się nią nieczysty. 21Nie pozwalaj żadnemu z twoich potomków przejść przez ogień dla Molocha, abyś nie bezcześcił imienia twego Boga. Ja jestem PAN. 22Nie będziesz obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwość. 23Nie będziesz też obcował z żadnym zwierzęciem, bo stałbyś się tym nieczysty. Kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem w celu obcowania z nim. Jest to zboczenie. 24Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które wypędzam przed wami. 25Także i ziemia stała się skalana. Nawiedziłem więc jej nieprawość w niej i ziemia zwymiotowała swoich mieszkańców. 26Przestrzegajcie więc moich ustaw i moich praw i nie dopuszczajcie się żadnych z tych obrzydliwości, ani rodowity mieszkaniec, ani przybysz, który gości wśród was; 27(Wszystkich bowiem tych obrzydliwości dopuszczali się ludzie tej ziemi, którzy byli przed wami, i ziemia stała się skalana); 28Aby was ziemia nie zwymiotowała, gdy ją zanieczyścicie, jak zwymiotowała narody, które były przed wami. 29Bo ktokolwiek dopuści się jakiejś z tych wszystkich obrzydliwości, wszyscy, którzy tak czynią, zostaną wykluczeni spośród swego ludu. 30Przestrzegajcie więc moich ustaw, aby nie czynić żadnego z obrzydliwych zwyczajów, które były czynione przed wami, abyście nie skalali się nimi. Ja jestem PAN, wasz Bóg.

Rozważając Pismo Święte należy pamiętać, że przykazania ST Bóg przeznaczył dla społeczności sprzed 3200 lat temu, oraz należy wiedzieć, że wiele ksiąg ST to Słowa kierowane przede wszystkim do narodu wybranego, zapowiadające przyjście Mesjasza, tak, by Żydzi, ale i inne narody, mogły uwierzyć. Jezus jednak przyszedł i wypełnił wszystkie proroctwa na swój temat, ustanawiając Nowe Przymierze Miłości dla wszystkich ludzi, zapisując jego przykazania w naszych sercach, co zapowiedział przez proroka Jeremiasza w pierwszym przedstawionym przeze mnie cytacie Jr31:33

33Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.34I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj PANA, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi PAN.

Kończąc tego posta mam w sercu pragnienie, by osoby Biblijnie wierzące, Chrześcijanie, mogli doświadczać, jak Patrycja, w sobie tej wspaniałej duchowej przestrzeni serca. Natomiast osoby już żyjące w przestrzeni serca, chciałbym, by z otwartością spojrzały na Jezusa i Biblię, a w szczególności Nowy Testament, żeby poznać skąd pochodzi Źródło tej wspaniałej przestrzeni.

Bóg pragnie jedności wszystkich ludzi w swoim Synu-Chrystusie

i dobrze, by każda „religia”  w obrazie swojego „…izmu” o tym pamiętała.

Jeżeli ktoś studiuje dalekowschodnie nauki i księgi a nie sięgnął do Biblii, nigdy nie pozna Prawdy. Jeżeli ktoś nie studiuje żadnych ksiąg to dobrze, żeby zwracając się do Tego, który dał początek Życiu, po prostu wyrażał pragnienie poznania, a Ojciec Życia spełni tę prośbę. Jednak bez względu czy ktoś czyta Pismo Święte czy nie, osobiste nawiązywanie relacji z Bogiem jest najważniejsze. Warunek jest jednak jeden. Trzeba być otwartym na wszystko, w tym również na Jezusa nie związanego z ŻADNĄ! Religią. Jeżeli chcemy dotrzeć do Prawdy musimy pozbyć się osobistych religijnych doświadczeń z przeszłości i przyjąć to, co Stwórca nam objawi. A jeżeli natchnie nas by wejść w struktury jakiejś społeczności chrześcijańskiej to także należy to przyjąć tak samo, jak natchnienie, by z niej wyjść. Przede wszystkim uległość wobec Bożego Ducha ze świadomością skierowaną na Boga.

Dla tych co szukają Prawdy poprzez studiowanie duchowych ksiąg, szczególnie nauk dalekowschodnich, zachęcam do sięgnięcia również do Biblii. Ponieważ przeprowadziłem studium całości, pozwolę  sobie zasugerować te księgi, od których mając już wcześniejsze doświadczenia z duchowością niechrześcijańską warto zacząć :

1. Listy 1 i 2 Jana

2. Ewangelia Św. Jana.

3. Księga Kaznodziei

4 Pieśń nad Pieśniami     https://www.youtube.com/watch?v=i326OkOb7So 

Jest to jednak jedynie sugestia ułomnego człowieka, kogoś, kto mając wcześniej doświadczenia z duchowością niechrześcijańską, w tym dalekowschodnią, dopiero potem parokrotnie, dzięki Łasce Jezusa, przeprowadził całościowe studium Biblii i został nią poruszony. Wielokrotnie łzy  wzruszenia, wdzięczności i upamiętania nie pozwalały mi czytać kolejnych wersetów gdy odkrywałem, że to co czułem w sercu wcześniej, nazywając miłością uniwersalną, przestrzenią serca, otrzymaliśmy od naszego Ojca- Boga, przez poświęcenie naszego brata Jezusa Chrystusa, który zrezygnował ze swej Boskości by stać się człowiekiem i oddać swoje życie w wielkich cierpieniach dla nas, ale który, zgodnie z obietnicą, wkrótce powróci by zapanować na ziemi. Bóg pragnie mieć z każdym z ludzi niepowtarzalną, osobistą, indywidualną i intymną relację więc najważniejsze jest pozwolenie Jego Duchowi, by to On prowadził nas, a nie podążanie za sugestiami jakiegokolwiek człowieka. Zachęcam więc do otwartości i pozwolenia by Boży Duch porwał każdego.

Inedianin