Maranata.

W Święto Zmartwychwstania życzę wspaniałej codziennej relacji z Bogiem oraz poznania Miłości jaką obdarzył nas Jego Syn, a nasz zbawiciel Jezus Chrystus.  Kocham wszystkich ludzi, ale piętnuję koncepcje i instytucje oddalające dzieci od poznania swojego Ojca.

Dodaj komentarz